Budownictwo przemysłowe

Budownictwo przemysłowe

Zakłady przemysłowe można podzielić na jednokondygnacyjne budynki przemysłowe i wielokondygnacyjne budynki przemysłowe ze względu na rodzaj konstrukcji budynku.

Zdecydowana większość zakładów w wielopiętrowych budynkach przemysłowych znajduje się w przemyśle lekkim, elektronicznym, przyrządowym, telekomunikacyjnym, medycznym i innych. Podłogi takich roślin są na ogół niezbyt wysokie. Ich projekt oświetlenia jest podobny do tego, jaki stosuje się w zwykłych badaniach naukowych i budynkach laboratoryjnych, a najczęściej stosowane są schematy oświetlenia fluorescencyjnego. Zakłady produkcyjne w przetwórstwie mechanicznym, hutnictwie, przemyśle tekstylnym i innych to generalnie parterowe budynki przemysłowe, a stosownie do potrzeb produkcyjnych więcej to wieloprzęsłowe jednokondygnacyjne zakłady przemysłowe, tj. rozpiętości mogą być takie same lub różne w zależności od potrzeb.

Na podstawie spełnienia określonych wymagań modułu budowlanego, szerokość (rozpiętość) budynku, długość i wysokość instalacji jednokondygnacyjnej określane są zgodnie z potrzebami technologicznymi. Rozpiętość B zakładu: ogólnie 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 36m, itd. Długość L zakładu: od kilkudziesięciu metrów do kilkuset metrów. Wysokość H rośliny: niska wynosi zwykle 5-6 m, a wysoka może osiągnąć 30-40 m lub nawet więcej. Rozpiętość i wysokość instalacji to główne czynniki brane pod uwagę przy projektowaniu oświetlenia zakładu. Dodatkowo, zgodnie z ciągłością produkcji przemysłowej i potrzebami transportu produktów pomiędzy sekcjami, większość zakładów przemysłowych wyposażona jest w dźwigi o niewielkim ciężarze udźwigu 3-5t i dużym udźwigu kilkuset ton.

Specyfikacje projektowe

Standard projektowy zakładu przemysłowego formułowany jest zgodnie z jego konstrukcją. Konstrukcja zakładu oparta jest na potrzebach procesu technologicznego i warunkach produkcji oraz determinuje formę zakładu.

Specyfikacje projektowe dla roślin standardowych

I. Projektowanie zakładów przemysłowych musi realizować odpowiednie polityki krajowe, osiągać zaawansowaną technologię, racjonalność ekonomiczną, bezpieczeństwo i zastosowanie, zapewniać jakość oraz spełniać wymagania dotyczące oszczędności energii i ochrony środowiska.
II. Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie do projektowania nowo budowanych, remontowanych i rozbudowywanych zakładów przemysłowych, ale nie do biologicznych pomieszczeń czystych z bakteriami jako obiektami kontrolnymi. Postanowienia niniejszej specyfikacji dotyczące ochrony przeciwpożarowej, ewakuacji i obiektów przeciwpożarowych nie mają zastosowania do projektowania wysokich budynków przemysłowych i podziemnych zakładów przemysłowych o wysokości zabudowy powyżej 24 m.
III. Wykorzystując pierwotne budynki do czystego remontu technicznego, projektowanie zakładów przemysłowych musi opierać się na wymaganiach technologii produkcji, dostosowywać środki do lokalnych warunków, inaczej je traktować oraz w pełni wykorzystywać istniejące zaplecze techniczne.
IV. Projekt zakładów przemysłowych powinien stworzyć warunki niezbędne do budowy instalacji, zarządzania konserwacją, testowania i bezpiecznej eksploatacji.
V. Oprócz realizacji niniejszej specyfikacji, projektowanie zakładów przemysłowych musi również spełniać odpowiednie wymagania aktualnych norm i specyfikacji krajowych.

101

Projekt zakładu produkcyjnego

102

Projekt chłodni i łańcucha chłodniczego